Wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, iż od 1 lipca 2018r. będzie możliwe składanie wniosków w formie elektronicznej na świadczenie wychowawcze (500 plus), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 oraz świadczenie dobry start.

Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej (złożone osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

Gdzie złożyć wniosek przez Internet?

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem:

  1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia – http://empatia.mrpips.gov.pl/
  2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/pue
  3. Profilu Zaufanego – https://obywatel.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal
  4. Bankowości elektronicznej

Jak złożyć wniosek?

W przypadku problemów ze złożeniem wniosków poniżej przedstawiono podręczną pomoc:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

  1. Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia – https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf
  2. Platforma Usług Elektronicznych ZUS – http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus
  3. Profil Zaufany – https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9666/1/1/500plus_wnioski_na_OBYWATEL_GOV_PL.pdf
  4. Bankowość elektroniczna – https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

 

Wniosek w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej jak wspomniano wyżej można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia 2018r. na wskazane świadczenia.

W przypadku wątpliwości co do poprawności składanego wniosku wystarczy zgłosić się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy pomogą wypisać wniosek oraz uzupełnić o wymagane dokumenty. Wnioski można pobierać na bieżąco w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice,
ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice

  1. Zamkowa 50

47 – 451 Tworków

tel.: + 48 (32) 41-96-300

e-mail: ops@krzyzanowice.pl

www: http://bip.krzyzanowice.pl/ops/index.html

 
Comments are Closed