Spotkanie  koordynatorów w szkole partnerskiej w Hvide Sande – Dania

Spotkanie  koordynatorów w szkole partnerskiej w Hvide Sande – Dania’

 

W dniach 13 do 19 maja 2018r; w ramach europejskiego programu  Erasmus +, realizowanego jest w naszej szkole w latach 2016-2019 pt: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, odbyło się w Danii 2 spotkanie koordynatorów tego projektu. Naszą szkołę reprezentowały panie: Urszula Kubiczek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Danuta Janoch – koordynator projektu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele krajów partnerskich z: Niemiec, Austrii, Grecji, Hiszpanii i Finlandii.

Do duńskiej szkoły  uczęszcza 290 uczniów. Szkoła podzielona jest na 2 części położone w pewnej odległości od siebie. W pierwszej  mieszczą się klasy 0 do klasy III zaś do drugiej od klasy IV do VIII. Budynki szkół są bardzo przestronne, bardzo dobrze wyposażone od igły aż po sprzęt multimedialny. Państwo duńskie zapewnia dzieciom bezpłatną naukę, podręczniki oraz tablety i komputery. Uczniowie na zajęciach wykorzystują nowoczesne technologie edukacyjne. Każdy uczeń wyposażony jest we własny tablet i komputer.

Mieszczą się tu bogato wyposażone pracownie takie jak: muzyczna, plastyczno-garncarska, chemiczna, pracy techniki, krawiecka. Oprócz tego znajduje się tutaj sala gimnastyczna, 2 siłownie – dla uczniów i dla dorosłych, basen oraz gabinety fizjoterapii. W szkole nie ma dzwonków. Uczniowie mają ustalone godziny na przerwy. Niezależnie od pogody w ciągu dnia mają 20 minut marszobiegu w kierunku plaży, co przyczynia się na hartowanie ciała a także dotlenienia mózgu. Każda klasa wyposażona jest w tablicą interaktywną. Uczniowie siedzą w pojedynczych ławkach, ustawionych według pomysłu nauczyciela. Nad każdą ławka zawieszony jest przedłużacz. Niektóre klasy posiadają kąciki wyciszeń. Na korytarzach znajdują się małe pomieszczenia dla pracy indywidualnej uczniów zdolnych. Budynek szkoły ma kształt kwadratu, wewnątrz którego znajduje się plac z boiskiem do koszykówki, piłki nożnej i tradycyjnych duńskich gier.

Wyjazd służył podsumowaniu pracy nad projektem, wzajemnej współpracy miedzy krajami, ewaluacji projektu, poznaniu systemu edukacji, oprócz tego wymianie doświadczeń pedagogicznych. Uczestnicy wyjazdu poznali  zwyczaje i  kulturę Danii, tradycyjne jedzenie  oraz zwiedzili najbliższą okolicę. W trakcie wyjazdu nauczyciele rozwijali komunikację w języku niemieckim i angielskim. Bariery językowe nie przeszkadzały nauczycielom we wzajemnej współpracy.

Razem z partnerami zwiedzili miasteczko portowe Hvide Sande z fiordem, muzeum rybactwa, śluzę wodną.  Oprócz tego Tirpitz, który jest obiektem bunkrowym położonym  niedaleko  Blåvand w pobliżu duńskiego miasta Esbjerg. Budowa bunkrów rozpoczęła się  w czasie II wojny światowej, i nigdy się nie zakończyła. Na terenie bunkrów powstało multimedialne muzeum. W nowym muzeum znajduje się wystawa o podróży Atlantyckiej, wystawa o życiu na zachodnim wybrzeżu i duża kolekcja wąwozów. Ponadto, są specjalne wystawy i sam bunkrowy Tirpitz.

Nauczyciele mieli okazję płynąć promem na wyspę  Fanø, spacerować po mokrym piasku w miejscu gdzie następuje około 2 kilometrowy odpływ morza. Odpływ i przypływ następuje co 6 godzin- czyli 2 razy na dobę.  Spacer miał na celu obserwacje, poznanie życia wodnego fok, fauny i flory morza Wattense. Ze względu na swoje unikatowe walory przyrodnicze, cały obszar Morza Wattowego jest obecnie objęty ochroną i uznany, na podstawie konwencji ramsarskiej, za „obszar wodno-błotny mający znaczenie międzynarodowe”. W 2009 roku obszar Morza Wattowego został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie uczestnicy udali się do miasta Ejsberg, który słynie z produkcji wiatraków. Zobaczyli przestronny  port oraz wybrzeże.

Dania pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników tego wyjazdu. Zauroczyła ich gościnność i serdeczność tutejszych mieszkańców, słoneczna i wietrzna pogoda, mnóstwo jasnego, drobnego piasku, wody, wiatraków i latarnie morskie.

W  tłumaczeniu  Hvide Sande to białe piaski

D. Janoch, U. Kubiczek
Comments are Closed