KN Kopernik

KOŁO NAUKOWE „KOPERNIK”

„A cóż piękniejszego nad niebo,
które przecież ogarnia wszystko, co piękne.”
/Mikołaj Kopernik/

Z inicjatywy Pani Celiny Hanczuch, Pani Edyty Obruśnik oraz uczniów, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, w roku szkolnym 2014/2015, powstało Koło Naukowe „KOPERNIK” (w skrócie KNK).

Cele koła:

  • pogłębianie wiedzy z zakresu astronomii, fizyki, matematyki, biologii, chemii oraz pokrewnych dziedzin wśród członków koła, ukierunkowane na perspektywę przyszłej pracy naukowej;
  • rozszerzenie wiedzy, poszerzenie kompetencji, kreatywnego rozwoju uczniów;
  • budowanie i wzmacnianie nieformalnych więzi pomiędzy ludźmi cieszącymi się poznawaniem „świata nauki”;
  • comiesięczne spotkania zapoznające z tematyką rzadziej poruszaną na lekcjach, a stanowiącą uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach;
  • współpraca z różnymi środowiskami naukowymi i biznesowymi oraz uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, itp.;
  • uzupełnienie oferty edukacyjnej SP w Tworkowie.

Do Koła Naukowego „KOPERNIK” od roku szkolnego 2017/2018 należą następujący uczniowie:

Kl. VII SP: Czuraj Sandra, Grüner Natalie, Kasza Aleksandra, Malcharek Sarah, Michna Martina, Miensopust Marek, Mlak Vanessa, Siegmund Aneta, Wojtek Grzegorz,

Kl. II Gim: Grzenia Emilia, Pudzich Piotr, Klimaszka Błażej,

Kl. III Gim: Drajok Rafał, Zygar Wojciech, Pallus Karolina, Miensopust Łukasz, Tlon Michał, Kalisz Nikodem, Hołomek Cassandra.
Byli członkowie koła, którzy opuścili już mury naszej szkoły to:

Absolwenci 2016: Bańczyk Paulina, Białas Wiktoria, Laura Boszczon, David Buba, Natalia Buba, Rafał Bulenda ,Marta Czuraj, Nadine Drobny, Wiktoria Fojcik, Grzegorz Jobczyk, Sandra Kuczaty, Hubert Kupka, Daniel Miensopust, Rafał Stottko, Jan Wierczek, Patrycja Wyszkoni.

Absolwenci 2017: Hain Wiktoria, Klimaszka Jakub, Krzykała Julia, Ottlik Patryk, Pawlik Kamil, Zygar Dawid.

Koło naukowe prowadzi również kronikę papierową ze szczegółowymi informacjami oraz dokumentacją fotograficzną.
Zachęcamy do współpracy uczniów oraz nauczycieli.

Założyciele:
Edyta Obruśnik i Celina Hanczuch

 

Nasze działania

strzałka-w-dół

Camera obscura i fotografia cyfrowa

Dzień Liczby Pi 2018

Konkurs Liczby Pi

Motywy geometryczne w sztuce Mezopotamii

Zapuść korzenie w nauce

Podsumowanie projektu

Wysoki jak brzoza, a nie – głupi jak koza

Pokoleniowy Czar-Par

Przekazanie warzyw

Ogródek matematyczny

Pierwszy Dzień Wiosny w KN Kopernik

Gminny Konkurs Matematyczny Liczba PI

 I Gminny Konkurs na Dzień Liczby PI

Drewniane Memory

Co w lesie piszczy?

Architektoniczne Koło Naukowe

Konferencja w Krakowie

Grant dla KNK

Podziękowanie i pożegnanie

Rodzinny Czar Par

Dzień Liczby PI 2016

Tajemnice mikroskopii

Zajęcia przy wiatraku

Wielki Test Ekologiczny

ZOO Wrocław

Festival Nauki

Dzień Liczby PI

Lekcja IV

Lekcja III

Lekcja II

Lekcja I