Historyczna wystawa

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (2018) w Szkole Podstawowej w Tworkowie zagościła wystawa odpowiadająca o działaniach, które wraz z końcem I wojny światowej podjęli mieszkańcy Górnego Śląska pragnący włączenia regionu w skład odradzającego się państwa polskiego.

Niepodleghlosc

Do Tworkowa wystawa dotarła dzięki uprzejmości Muzeum w Rybniku, dzięki czemu uczniowie zyskali okazję do odbycia lekcji muzealnej w obrębie macierzystej szkoły.
Comments are Closed